1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

Bungle Bum olarak, kişisel verilerinizin güvenliği bizim için büyük önem taşımaktadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan çerçevede ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar içerisinde işlemekteyiz.

2. İşlenen Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları

Tarafımızca işlenen kişisel verileriniz, adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, adres bilgileriniz, alışveriş ve ödeme bilgileriniz gibi kişisel verilerinizdir. Bu veriler;

  • Siparişlerinizin işlenmesi ve gönderilmesi,
  • Ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgi verilmesi,
  • Müşteri memnuniyeti anketlerinin yapılması,
  • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yasal zorunluluklar veya hizmet sağlayıcılarımızla işbirliğimiz gereği, yetkili kamu kurumları ve iş ortaklarımızla paylaşılabilir.

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, bunglebum.com internet sitemiz üzerinden, e-posta, telefon, sosyal medya ve benzeri kanallar aracılığıyla, sizin tarafınızdan sağlanan bilgiler doğrultusunda toplanmaktadır. Bu bilgiler, kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak işlenmektedir.

5. İlgili Kişinin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme haklarına sahipsiniz.

Bu haklarınızı kullanmak için [email protected] adresine elektronik posta ile başvurabilirsiniz.