1. TARAFLAR

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ("Sözleşme"), [Şirket Adı] ile ("Satıcı") bunglebum.com adresinden ürün veya hizmet satın alan müşteri ("Alıcı") arasında, aşağıdaki şartlar çerçevesinde akdedilmiştir.

2. KONU

İşbu Sözleşme'nin konusu, Alıcı'nın Satıcı'ya ait bunglebum.com internet sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiği ürün veya hizmetlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VE HİZMETLER

  • Ürünlerin/Hizmetlerin temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) Satıcı’ya ait internet sitesinde yer almaktadır.
  • Ürünlerin/Hizmetlerin satış fiyatı, KDV dahil satış fiyatı ve kargo bedeli Alıcı tarafından onaylanmıştır.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. Alıcı, işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda onaylayarak, Sözleşme konusu ürün veya hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm bilgileri doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul eder.

4.2. Satıcı, Sözleşme konusu ürün veya hizmeti, Alıcı tarafından sipariş verildiği tarihten itibaren 30 gün içinde teslim edecektir. Bu süre zarfında ürün veya hizmet Alıcı'ya teslim edilmezse, Alıcı sözleşmeyi feshedebilir.

4.3. Satıcı, Sözleşme konusu ürün veya hizmetin sağlam, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun şekilde teslim edilmesinden sorumludur.

4.4. Ürün veya hizmetin teslimatı, Satıcı'nın anlaşmalı olduğu kargo şirketi aracılığıyla, Alıcı'nın belirttiği adrese yapılır ve teslim anında Alıcı'ya teslim edilir.

4.5. Alıcı, ürün veya hizmeti teslim aldığı anda kontrol etmekle yükümlüdür. Hasarlı veya eksik ürünlerin teslim alınmaması ve derhal Satıcı'ya bildirilmesi gerekmektedir.

5. CAYMA HAKKI

5.1. Alıcı, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (on dört) gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkını kullanabilir.

5.2. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Satıcı'ya yazılı olarak bildirimde bulunulması gerekmektedir.

5.3. Cayma hakkının kullanılması halinde, ürün veya hizmet, kullanılmamış ve ambalajı zarar görmemiş şekilde Satıcı'ya iade edilmelidir. İade işlemleri Satıcı'nın anlaşmalı olduğu kargo firması ile yapılmalıdır.

5.4. Cayma hakkının kullanılması durumunda, iade edilen ürün veya hizmetin Satıcı'ya ulaşmasından itibaren 14 (on dört) gün içinde ürün veya hizmet bedeli Alıcı'ya iade edilir.

6. TEMERRÜT HÜKÜMLERİ

6.1. Alıcı’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde, temerrüde düşmesi halinde, kart sahibi bankanın alıcıya uygulayacağı faiz oranları ve temerrüt hükümleri geçerli olacaktır. Bu durumda ilgili banka ile Alıcı arasında doğabilecek ihtilaflardan Satıcı sorumlu değildir.

7. YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda, Türkiye Cumhuriyeti yasaları uygulanacak olup, İstanbul Tüketici Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8. YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.